Dr. Lin, Yi-Ling ’s Lab林宜玲 博士 實驗室

NEWS
最新消息詳細內容


[News]

2020.11.11中研講堂

Nov 11, 2020

講題:新冠病毒研究利器-P3實驗室
講者:本院生物醫學科學研究所林宜玲研究員

 

 


 

 

Top