Dr. Li, Chia-Wei 's publons link picture

李家偉博士

助研究員
 • 02-2789-9055 (Lab) (Room No: N147)
 • 02-2652-3912 (Office)
 • 02-2782-9224 (Fax)

Specialty:
 • Cancer immunotherapy
 • Antibody discovery
 • Cancer metastasis

Education and Positions:
 • Ph.D. Rutgers University


Our Team
Team photo

期刊 58 專書 0

 1. Huang Hsiang‐Chi, Wang Shih‐Han, Fang Guo‐Chen, Chou Wen‐Cheng, Liao Chun‐Che, Sun Cheng‐Pu, Jan Jia‐Tsrong, Ma Hsiu‐Hua, Ko Hui‐Ying, Ko Yi‐An, Chiang Ming‐Tsai, Liang Jian‐Jong, Kuo Chun‐Tse, Lee Te‐An, Morales‐Scheihing Diego, Shen Chen‐Yang, Chen Shih‐Yu, McCullough Louise D., Cui Lu, Wernig Gerlinde, Tao Mi‐Hua, Lin Yi‐Ling, Chang Yao‐Ming*, Wang Shu‐Ping*, Lai Yun‐Ju*, (Li Chia‐Wei*) Upregulation of PD‐L1 by SARS‐CoV‐2 promotes immune evasion Journal of Medical Virology 95(2), 1-17 (2023-01-07) [JCR] [WOS]
 2. Shih-Han Wang, Wen-Cheng Chou, Hsiang-Chi Huang, Te-An Lee, Tzu-Chun Hsiao, Ling-Hui Wang, Ke-Bin Huang, Chun-Tse Kuo, Chi-Hong Chao, Shing-Jyh Chang, Jung-Mao Hsu, Jialei Weng, Ning Ren, Fu-An Li, Yun-Ju Lai, Chenhao Zhou, Mien-Chie Hung, (Chia-Wei Li*) Deglycosylation of SLAMF7 in breast cancers enhances phagocytosis AMERICAN JOURNAL OF CANCER RESEARCH 12(10), 4721-4736 (2022) [JCR] [WOS]
 3. Lee TA, Wang SH, Kuo CT, (Li CW), McCullough LD, Bello D, Lai YJ Prognostic serum biomarkers in cancer patients with COVID-19: A systematic review. Translational oncology 21, 101443 (2022) [JCR] [WOS]
 4. Hsiang-Chi Huang, Chun-Che Liao, Shih-Han Wang, I-Jung Lee, Te-An Lee, Jung-Mao Hsu, Chun-Tse Kuo, Jyun Wang, Wan-Chen Hsieh, Shing-Jyh Chang, Shih-Yu Chen, Mi-Hua Tao, Yi-Ling Lin, Yun-Ju Lai, (Chia-Wei Li*) Hyperglycosylated spike of SARS-CoV-2 gamma variant induces breast cancer metastasis AMERICAN JOURNAL OF CANCER RESEARCH 11(10), 4994-5005 (2021-10-15) [JCR] [WOS]
 5. Yun-Ju Lai, Chi-Hong Chao, Chun-Che Liao, Te-An Lee, Jung-Mao Hsu, Wen-Cheng Chou, Jyun Wang, Hsiang-Chi Huang, Shing-Jyh Chang, Yi-Ling Lin, and (Chia-Wei Li*) Epithelial-mesenchymal transition induced by SARS-CoV-2 required transcriptional upregulation of Snail AMERICAN JOURNAL OF CANCER RESEARCH 11(5), 2278-2290 (2021-05-15) [JCR] [WOS]
 6. Qiu Yufan, Yang Yi, Yang Riyao, Liu Chunxiao, Hsu Jung-Mao, Jiang Zhou, Sun Linlin, Wei Yongkun, (Li Chia-Wei), Yu Dihua, Zhang Jin, Hung Mien-Chie Activated T cell-derived exosomal PD-1 attenuates PD-L1-induced immune dysfunction in triple-negative breast cancer Oncogene 40(31), 4992-5001 (2021) [JCR] [WOS]
 7. Chao Chi-Hong, Wang Chen-Yun, Wang Cing-Hong, Chen Ting-Wen, Hsu Huai-Yu, Huang Hao-Wei, (Li Chia-Wei), Mai Ru-Tsun Mutant p53 Attenuates Oxidative Phosphorylation and Facilitates Cancer Stemness through Downregulating miR-200c–PCK2 Axis in Basal-Like Breast Cancer Molecular Cancer Research 19(11), 1900-1916 (2021) [JCR] [WOS]
 8. Hsieh Wan-Chen, Lai En-Yu, Liu Yu-Ting, Wang Yi-Fu, Tzeng Yi-Shiuan, Cui Lu, Lai Yun-Ju, Huang Hsiang-Chi, Huang Jia-Hsin, Ni Hung-Chih, Tsai Dong-Yan, Liang Jian-Jong, Liao Chun-Che, Lu Ya-Ting, Jiang Laurence, Liu Ming-Tsan, Wang Jann-Tay, Chang Sui-Yuan, Chen Chung-Yu, Tsai Hsing-Chen, Chang Yao-Ming, Wernig Gerlinde, (Li Chia-Wei), Lin Kuo-I, Lin Yi-Ling, Tsai Huai-Kuang, Huang Yen-Tsung, Chen Shih-Yu NK cell receptor and ligand composition influences the clearance of SARS-CoV-2 Journal of Clinical Investigation 131(21), e146408 (2021) [JCR] [WOS]
 9. Yin Xin-Ke, Wang Yun-Long, Wang Fei, Feng Wei-Xing, Bai Shao-Mei, Zhao Wan-Wen, Feng Li-Li, Wei Ming-Biao, Qin Cao-Litao, Wang Fang, Chen Zhi-Li, Yi Hong-Jun, Huang Yan, Xie Pei-Yi, Kim Taewan, Wang Ying-Nai, Hou Jun-Wei, (Li Chia-Wei), Liu Quentin, Fan Xin-Juan, Hung Mien-Chie, Wan Xiang-Bo PRMT1 enhances oncogenic arginine methylation of NONO in colorectal cancer Oncogene 40(7), 1375-1389 (2021) [JCR] [WOS]
 10. Sun Cheng-Pu, Jan Jia-Tsrong, Wang I-Hsuan, Ma Hsiu-Hua, Ko Hui-Ying, Wu Ping-Yi, Kuo Tzu-Jiun, Liao Hsin-Ni, Lan Yu-Hua, Sie Zong-Lin, Chen Yen-Hui, Ko Yi-An, Liao Chun-Che, Chen Liang-Yu, Lee I-Jung, Tsung Szu-I, Lai Yun-Ju, Chiang Ming-Tsai, Liang Jian-Jong, Liu Wen-Chun, Wang Jing-Rong, Yuan Joyce Pei-Yi, Lin Yin-Shiou, Tsai Yi-Ching, Hsieh Shie-Liang, (Li Chia-Wei), Wu Han-Chung, Ko Tai-Ming, Lin Yi-Ling, Tao Mi-Hua Rapid generation of mouse model for emerging infectious disease with the case of severe COVID-19 PLOS Pathogens 17(8), e1009758 (2021) [JCR] [WOS]

- 博士後研究 -
Wang, Shih-Han
王思涵
- 研究助理 -
Kuo, Chun-Tse
郭濬澤
Hsu Hung, Shih-Duo
徐洪世鐸
Lu, Yi-Ru
盧奕儒
- 學生 -
Lee, Te-An
李得銨
Tsai , En-Yun
蔡恩昀
Fan, Yu-Ching
范淯清
Solon, Ryonne
SolonRyonne
Lin, Yu-Jie
林妤婕
Ko, Pei-Jung
柯貝蓉
Huang, Yu-Ting
黃郁婷
- 昔日夥伴 -
Wang, Jyun
王駿
Huang, Hsiang-Chi
黃湘琦
Wu, Ying-Syuan
吳映萱
Chen, Chih-Ping
陳志蘋
Lai, Yun-Ju
賴韻如
Yang, Po-Jiun
楊博竣
Ho, Wei-Sheng
何威陞
Lee, Chia-Li
李佳歷
Lin, Chih-Yang
林志陽
Chang, Chi-Chieh
張其傑
Liu, Shou-Hou
劉守厚
Liu, Cin-Ru
劉沁如
Escajeda, Arian
EscajedaArian
Lee, Po-Ju
李柏儒
Chang, Chen-Yu
張娠語
Kang, Zhi-Ling
康芷菱
Jayaraman, Akshaya
JayaramanAkshaya