News Detail

News 2016/10/21
Congratulations to the following people for winning “2016 IBMS Research Day/Travel Award Competition”.

 

Oral Presentation (arranged by abstract number):

Dr. Yogy Simanjuntak (PI: Dr. Yi-Ling Lin)
Dr. Jui-Sheng Wu (PI: Dr. Teng-Nan Lin)
Dr. Chien-Yu Lin (PI: Dr. Yijuang Chern)
Dr. Yun-Jung Chiang (PI: Dr. Jeffrey J.Y. Yen)
Dr. Cheng-Fen Tu (PI: Dr. Ruey-Bing Yang)
Pei-Ying Wang (PI: Dr. Guey-Shin Wang) [Winner of Dr. Konan Peck Scholarship]

 

Poster Presentation (arranged by abstract number):

Dr. Yuh-Charn Lin (PI: Dr. Ruey-Bing Yang)
Wern-Chir Liao (PI: Dr. Yu-Ting Yan)
An-Ting Liou (PI: Dr. Chiaho Shih)
Tesmine Martin (PI: Dr. Chinpan Chen)
Pei-Ching Hsu (PI: Dr. Sheau-Yann Shieh)
Chien-Ting Wu (PI: Dr. Tang K. Tang)
Jou-Ho Shih (PI: Dr. Yuh-Shan Jou)

Back